تصاویر دلخراش از زخمی های عزاداران حسینی در هند


پلیس هند با حمله به عزاداران حسینی در کشمیر دستکم ۴۰ نفر را مجروح و حدود ۲۰۰ نفر را بازداشت کرد

 ویدیوهای پیشنهادی