ماهی کاردینال لگام‌دار: Pristiapogon fraenatus


ماهی کاردینال لگام‌دار (Pristiapogon fraenatus)، از دهان‌لانه‌ماهیان گرمسیری ساکن آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است که از عمق 3 تا 50 متری آب‌های مرجانی مشاهده می‌شود. این ماهی حداکثر 11 سانتیمتر طول دارد. روزها منزوی و مخفی است و شب‌ها برای شکار بی‌مهرگان کوچک فعّال می‌شود.◄ اطلاعات بیشتر:

 ویدیوهای پیشنهادی