ماهی بوتک شرقی: Cyprinion microphthalmum


ماهی بوتک شرقی (Cyprinion microphthalmum) یا بوتک (لوتک) چشم‌کوچک، از کپورماهیان آب شیرین ایران و تنها سه کشور دیگر افغانستان، پاکستان و عربستان (و شاید عمان و امارات) است. ساکن رودهای مرتفع. این ماهی 10 سانتیمتر رشد می‌کند و فاقد ارزش صید تجاری است. در ایران در حوضه‌های آبریز مکران، مشکید، سیستان، سیرجان، جازموریان، لوت، هرمز و کویر (قنات قصبه) مشاهده شده است. ◄ اطلاعات بیشتر:

 ویدیوهای پیشنهادی