با دوربین گوشیت پول در بیار


در این ویدئو کوتاه، یک رده شغلی نسبتا جدید معرفی می گردد. کار این شخص، فیلم برداری از آزمایش های مکانیک خاک است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

 ویدیوهای پیشنهادی