پالس اکسیمتر چیست ؟


پالس اکسیمت، در حقیقت روشی برای تعیین میزان مولکول‌های هموگلوبینی که با اکسیژن آمیخته‌شده‌اند، است. این روش با استفاده از دستگاهی به نام پالس اکسیمتر انجام می‌شود. بهتر است بدانید که این دستگاه یا اکسیژن‌ سنج خون وسیله‌ای است که با کمک آن می‌توان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را اندازه‌گیری کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی