چطوری میتونیم شمع اصلی رو از تقلبی تشخیص بدیم ؟


شمع خودرو در کاهش مصرف سوخت و همچنین شتاب و نرم کار کردن موتور خودرو بسیار تاثیر گذار است. شمع خودرو قطعه کوچکی است که داخل سیلندر موتور قرار می گیرد. و از یک سمت ولتاژ بالا به آن اعمال می شود و در سمت دیگر که داخل سیلندر قرار می گیرد جرقه ایجاد می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی