راه رفتن با یوزپلنگ در ژوهانسبورگ


جانوری مهره دار و پستاندار از راستهٔ گوشتخواران، خانوادهٔ گربه سانان است. این جانور در گذشته در بیشتر مناطق آفریقا و گستره وسیعی از آسیای مرکزی و شبه قاره هند یافت می شد، اما امروزه با کاهش شدید جمعیت روبرو شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی