بررسی زبان های محبوب برنامه نویسی


در این ویدئو می بینید که از زمان آغاز برنامه نویسی در دنیا چه زبانهایی وجود داشته و محبوبیت آنها چگونه بوده است

 ویدیوهای پیشنهادی