بازدید و مصاحبه مهندس عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه از مجتمع صنعتی اسفراین


مهندس عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان، پنجم شهریورماه 1399 از مجتمع صنهتی اسفراین بازدید کردند و در مصاحبه با خبرگزاری سیمای خراسان شمالی پیرامون همکاری های مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت فولاد مبارکه توضیحاتی را بیان کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی