اتحاد بوفالوها برای شکست دادن شیرهای گرسنه


یک گله شیر در کنیا به دلیل حمله بوفالوها از شکار خود دست کشیدند. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir

 ویدیوهای پیشنهادی