دانلود آهنگ امیر تتلو - گل | Amir Tataloo - Goal


متن آهنگ امیر تتلو گل همراه با دانلود آهنگ امیر تتلو گل دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیزارن برسی به خط میانه نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانیو دوره کرده دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیزارن برسی به خط میانه نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانیو دوره کرده یه ستاره برای من سه ستاره برای ما که با دست خالی رسیدیم و منت نداره طلا که پاکه یه ستاره برای این خاک یه ستاره برای ایران که بی ستاره شبامون گذشت ولی جنگدیم برای ایمان از یه مرز پر گهر تا یه سکو پره از عشق پره از درد و غم بود و پره از برخورد و تنش پره از رنج و سختی و پره غم که تحمل کردمش یه طرفمون دره و جهنم یه طرف یه قهرمان و پرش دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیزارن برسی به خط میانه نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانیو دوره کرده یه گل برای من یه گل برای تو یه گل برای قلب شیر بچه های ما

 ویدیوهای پیشنهادی