گل شیخ دیاباته به شاهین بوشهر (شاهین بوشهر 1-2 استقلال)


گل شیخ دیاباته به شاهین بوشهر (شاهین بوشهر 1-2 استقلال)