ماساژی ساده برای قولنج نوزادان - رنگین کمان -


قولنج یا کولیک، دردی در ناحیه روده کوچک یا روده بزرگ است که نوزادان معمولا طی سه ماه اول بدو تولد آن را تجربه می کنند. چون به طور یقین کسی نمی تواند بگوید که نوزاد دل درد دارد، بنابراین این درد اغلب قولنج تشخیص داده می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها