استاد رائفی پور « نقد فیلم World War Z » قسمت دوم


بخشی از روایت عهد سی و چهارم با موضوع نقد فیلم جنگ جهانی زد

 ویدیوهای پیشنهادی