اگر نیروی انسانی یه جامعه ای گرامی داشته شود، اون جامعه پیشرفت خواهد کرد.


اگر نیروی انسانی یه جامعه ای گرامی داشته شود، اون جامعه پیشرفت خواهد کرد. " مقام معظم رهبری " ‍ روز کارگر بر همه کارگران عزیز مبارک باد. روز_کارگر کارگر_انقلابی مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی ️ ️

 ویدیوهای پیشنهادی