مقام معظم رهبری:


استوری_موشن مقام معظم رهبری: ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی در نظر مصرف کننده ایرانی و غیر ایرانی به عنوان یک کالای_مطلوب در ذهن مصرف کننده باقی بماند. ‍ روز کارگر بر همه کارگران عزیز مبارک باد. مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج گلستان

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها