فیلم کارکرد دستگاه بوجاری چند کاره. قلیچ با قیمت و تلفن 09181703586bojari.ir


با افتخار می گویم اولین دستگاه بوجاری ملی چند منظوره قابل استفاده برای تمام محصولات کشاورزی از درست دانه تا ریز دانه با دقت بالا و سرعت 800کیلو در ساعت 09181703586 کارخانه 08738239028 زرbojari.ir

 ویدیوهای پیشنهادی