دکتر سجاد سوری ریاست سازمان بادیگاردی AMD ایران


حضور دکتر سید محسن حسینی دبیرکل هیات اسلامی ورزشکاران در دفتر مرکزی سازمان بین المللی بادیگاردی AMD و ائتلاف بزرگ پهلوانان و قویترین مردان ورزشکار ایران (سپنتا) ضمن دیدار صمیمی با دکتر سجاد سوری لکی ریاست سازمان بادیگاردی و ائتلاف پهلوانان حکم انتصاب ایشان به عضویت شورای عالی هیات اسلامی ورزشکاران کشور , حکم انتصاب دکتر حسینی به سمت مشاور عالی سازمان بادیگاردی کشور نیز به ایشان تقدیم شد. #بادیگارد #ائتلاف_پهلوانان #دکتر_سید_محسن_حسینی #دکتر_سجاد_سوری #دبیرکل #هیات_اسلامی_ورزشکاران #دکتر_حسینی

 ویدیوهای پیشنهادی