من ‍خیلے‌ ‍خسته‌ ‍ام(: ..


‍مثلا ‍خدا ‍میگفت: ‍شما ‍در ‍مقابل ‍دوربین ‍مخفی ‍قرار ‍گرفتی ‍و ‍تموم ‍زندگیت ‍یه ‍شوخی ‍بود! ‍حالا ‍بیا ‍بغلم :)‌ .

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها