تریلر تغییرات Career Mode بازی FIFA 21


مد Career بازی فیفا 21 دست خوش تغییرات بسیاری شده است. در این تریلر می‌توانید این تغییرات را مشاهده کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی