بسته الحاقی Hellraid اکنون برای بازی Dying Light در دسترس است


به نبرد موجودات خیالی و اسکلت‌ها بروید ...

 جدیدترین ویدیوها