رفع ترس ارتفاع یک جلسه


ترس یا فوبیا بیماری نیست و نیازی نیست به دنبال درمان فوبیا باشید. عموم ترس ها ریشه در گذشته دارد و چون مدام تکرار شده ذهن آنها را به عنوان یک برنامه و الگو درنظر گرفته و مدام آنرا در زندگی شما اجرا میکند. راه از بین بردن آنها ، فقط این است که آن برنامه های اشتباه را حذف کنید . متد الگوسازی ذهن ، توسط استاد اطیابی ،به سادگی و اکثرا طی یک جلسه این کار را انجام میدهد. این متد برای از بین بردن انواع ترس ها مانند تاریکی ،ارتفاع ، حیوانات ، حشرات ، ترس از رانندگی ، دندانپزشکی ، ترس از آمپول و ... کاربرد دارد

 ویدیوهای پیشنهادی