تغییرات متابولیسم و کتوسیس در رژیم غذایی کتو


رژیم غذایی کتو و کتوسیس کتوسیس مرحله‌ای از رژیم غذایی کیتوست که در آن مقدار قند و کربوهیدرات به قدری کم شده که بدن مجبور به شکستن چربی‌های برای تولید انرژی می‌شود. زمانی که بدن به این مرحله برسد به آن کیتوسیس گفته می‌شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها