رژیم غذایی روزه متناوب Intermittent fasting


یکی از بهترین روشها برای کاهش وزن و یا حداقل اضافه نکردن وزن روزن متناوب است. در این روش بدن در حالت دوگانه سوز سوخت قند و چربی قرار می‌گیرد و چربی‌های بدن را می‌سوزاند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها