زمین شوی کرشر مدل FC5 premium


زمین شوی خانکی FC5 premium در سال 2017 به وسیله کمپانی محبوب کرشر به دنیا معرفی شد.از آنجاییک ه این زمین شوی جای خالی یک دستگاه حرفه ای زمین شوی در منازل را پر کرده است مورد استقبال بسیار زیادی در کشور های اروپایی قرار گرفت ، این دستگاه دارای 2 جفت پد مخصوص شستشوی زمین می باشد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها