کلیسای حضرت مریم اورمیه کوچک ترین کلیسای جهان


کلیسای حضرت مریم ارومیه در روستای جان وسلوی اورمیه و در مسیر کوه باستانی و کلیسای باستانی مارسرگیز اورمیه قرار گرفته و کوچک ترین کلیسای جهان مییاشد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها