کلیپ تبلیغاتی ترامپ برای انتخابات که مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت


کلیپ تبلیغاتی ترامپ برای انتخابات که مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت؛ در این کلیپ ترامپ رقیب انتخاباتی خود را تخریب می‌کند : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir یک آمریکایی در واکنش به این کلیپ نوشته: من خجالت میکشم که آمریکایی هستم!

 ویدیوهای پیشنهادی