بیرون کشیدن یک خودرو حامل جسد راننده اش از ساحل بندر بیروت


▫️ساعتی پیش خودرویی همراه با جسد راننده اش که بخاطر شدت انفجار به داخل اب پرتاب و در دم فوت کرده بوده، بیرون کشیده شد : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها