آدم ربایی _ مشهد


به گزارش رکنا، در پی تماس های مردم با کلانتری 31 مشهد آدم ربایی هولناک ناکام ماند.در این حادثه مردی در خیابان به زور قصد داشت زنی را وارد ماشین شاسی بلند کند که ناگهان پلیس در صحنه حاضر می شود.به محض رسیدن افسر پلیس در صحنه ناگهان جوان آدم ربا به قصد زیر کردن مامور پلیس.......

 ویدیوهای پیشنهادی