لحظه افت فشار خون بشار اسد در پارلمان جدید سوریه


بشار اسد در افتتاحیه پارلمان جدید سوریه از مهمان ها این مراسم می خواهد برای لحظاتی بنشیند، و سپس به سخنانش ادامه دهد.و در ادامه صحبت‌هایش علت افت فشار خود را عدم تناول غذا روز گذشته اعلان کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها