وقتی کمدین نپالی ادای ترامپ را در می آورد - ترنج -


ویدئویی از یک کمدین اهل نپالی که کارهای ترامپ را تقلید می کند

 ویدیوهای پیشنهادی