اختصاصی- اسب ۱۶ میلیون دلاری


در حراج دبی، یک راس اسب کورس به قیمت ۱۶ میلیون دلار(نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان) فروخته شد.

 ویدیوهای پیشنهادی