دانلود مستند پتیسه از مجموعه مصریان باستان با دوبله شبکه منوتو


طبق شرایط ازدواج , پتیسه همه ی عنوان ها و ثروتش از معبد را به نتیهمه و هروج می دهد. دودمان او اینک در امان است , اما اینک پتیسه در اندیشه ی آینده خویش است . اکنون یازده سال از زمانی که در شهرستان ها بوده است می گذرد . پتیسه برآن می شود که به تبس برود تا به مرکز سیاسی نزدیک باشد... دانلود این مستند بصورت کامل

 ویدیوهای پیشنهادی