پوست کن صنعتی کنجد- خط تولید پوستکنی کنجد- ماشین سازی روشن- 09123389187


دستگاه پوستکن کنجد در دو مدل مختلف موجود است. اولین مدل بواسطه سایش، پوستکنی انجام می پذیرد اما در این مدل پوست جدا نشده و مصرف آب نمک بالا می باشد. ظرفیت این مدل تا ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد. دستگاه مدل دوم که عمل پوستکنی کنجد را بواسطه سایش و با کمک فشار آب انجام می دهد متشکل از جلو برنده های کنجد و جدا کننده های پوست از دانه است و ظرفیت آن ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت است .09123389187

 ویدیوهای پیشنهادی