bprofix تولید و فروش اسکوپ سنگ پروانه ای (0347806 0912)


اسکوپ سنگ از جنس فولاد گالوانیزه در مدلهای گوناگون تولید می شود و در هنگام نصب سنگ در سطوح عمودی درون شیارهای ایجاد شده در پشت سنگ ها جا زده شده و سپس نصب می شوند. به این ترتیب در واقع نوعی مسلح سازی به کمک اسکوپ سنگ صورت می پذیرد. اسکوپ سنگ با نامهای گوناگونی مانند بست سنگ نما یا اتصال فلزی سنگ و سرامیک، بست سنگ گرانیتی و ... شناخته می شود. فروش:0347806 0912

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها