چونه گیر حلوا شکری- خط تولید حلوا شکری- ماشین سازی روشن- 09123389187


این دستگاه در واقع نوار برش با اندازه های دلخواه مانند اسنک بارها میباشد که به دلیل استفاده در شرایط حجمی و وزنی بیشتر با توجه به نوع بافت حلوا شکری و ایجاد خطا در توزین بعنوان چونه گیر، جهت بسته بندی اوزان ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرمی الی یک کیلویی بکار میرود. در این تجهیز عرض هر کدام از سایزها ثابت و طول آن با توجه به سرعت پیشروی دستگاه تعریف میگردد. 09123389187

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها