ارز دیجیتال بهتر است یا بورس و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟


در این ویدیو به شباهت ها و تفاوت ها و البته ریسک های بازار ارز دیجیتال با بورس ایران پرداخته شده و توضیح داده می شود که کدام بازار می تواند برای فعالیت شما مناسب تر باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها