روز ملی خوشنویسی


21 مهر ماه روز ملی خوشنویسی است. این روز را به یکایک هنرمندان خوشنویس؛ که عمری را در ژرفای سکوت با غمزه ی قلم کلمات وزین ادبیات سرزمین مان را به شایستگی ماندگار کرده اند، تبریک و تهنیت عرض می نماییم

 ویدیوهای پیشنهادی