طراحی اسم در نمایشگاه هفته پژوهش 1398


نمایشگاه هفته پژوهش فرصتی بود که با ارائه هنر اصیل خوشنویسی به معرفی هرچه بهتر آن پرداختیم. حضور دانشجویان، اساتید، دانش آموزان و علاقمندان شور و اشتیاق بیشتری به غرفه به نام هنر بخشیده بود.

 ویدیوهای پیشنهادی