میدونی مشتری هات دقیقاً چه کسانی هستند؟


سلام، من بهزاد هندآبادی هستم، اگه ندونی افرادی که قراره بهت پول بدن چه کسایی هستند و چه خصوصیاتی دارند، هر قدر هم که تبلیغ کنی و بازاریابی انجام بدی هیچ اتفاقی نمی افته! به اینستاگرام اثر خاص سر بزن تا آموزشهای بیشتری دریافت کنی.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها