طراحی کاراکتر رستم فیگور ۲ در سه زاویه- کلیپ نمایشی طراحی فیگور ذهنی


کلیپ نمایشی به صورت دور تند بوده و جنبه آموزشی ندارد و مربوط به هیچکدام از دوره های طراحی روشن نمی باشد. این فیلم ها مربوط به دفترهای اسکیس گروه طراحی روشن است که برخی طراحی ها برای نمایش و ایجاد انگیزه برای دوست داران در مقابل دوربین انجام می شود. مدت زمان این طراحی با سرعت عادی ۱۱۰ دقیقه بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها