دکلمه ی شعری از فاضل نظری توسط علی یک تن ثانی غمخوارِ من به خانه ی غم ها خوش آمد


غمخوار من ! به خانه ی غم ها خوش آمدی بامن به جمع مردم تنها خوش آمدی بین جماعتی که مرا سنگ می زنند می بینمت ، برای تماشا خوش آمدی راه نجاتم از شب گیسوی دوست نیست ای من ! به آخرین شب دنیا خوش آمدی... پایان ماجرای دل و عشق روشن است ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی با برف پیری ام سخنی بیش از این نبود منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی ای عشق... شعر:فاضل نظری گوینده: علی یک تن ثانی

 ویدیوهای پیشنهادی