در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست شعری از خانوم بیتا امیری با صدای علی یک تن


در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم، خستگی درمیکنی چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی, كه حالت بهتر است؟! باز میخندم که خیلی، گرچه میدانی که نیست شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی دستهایم را... شعر: بیتا امیری گوینده:علی یک تن ثانی

 ویدیوهای پیشنهادی