دکلمه ی احساسی شعری از علی یک تن ثانی


در دلم از عشق نیست حرف های بسیار هر چه هست را گفتند شاعران از طعم یار من ، نباشم هیچ کس در سرای بی کسی در پی سایه ی عشق زین همه دلواپسی نه توانم گفتن حرف های قلب خویش نه توانم سوختن در هوای درد خویش من گناهم عشق است دردم از دوری توست یک نفس راهی نیست گرچه راهم دور ز توست . شعر: علی یک تن ثانی گوینده: علی یک تن ثانی

 ویدیوهای پیشنهادی