درگ بسترن b30 و رانا


بسترن b30 اتومات شش دنده آیسن ژاپن و ۱۶۰۰cc موتور فولکس وزن ۱۲۷۰ کیلوگرم رانا دنده ای ۱۶۰۰cc موتور tu5 وزن ۱۰۵۰ کیلوگرم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها