انتقادات جانانه خواکین فینیکس بعد از دریافت جایزه بفتا


مراسم آکادمی بفتا 2020 هم برگزار شد و برندگان به شایستگی این جایزه معتبر و ارزشمند هنری را دریافت کردند. اتفاق و حاشیه اصلی مراسم سخنرانی خواکین فینیکس و انتقادات جانانه‌اش در هنگام دریافت جایزه‌ خود برای عنوان بهترین بازیگر مرد به خاطر بازی در نقش جوکر در فیلم جوکر بود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها