رهبر انقلاب: معامله قرن قبل از مردن ترامپ، خواهد مرد


واکنش رهبر انقلاب به طرح معامله قرن

 ویدیوهای پیشنهادی