قتل یک زن کرونایی با شلیک پلیس چین / فرار از قرنطینه


پلیس چین یک زن را پس از فرار از قرنطینه کشت. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی