فیلم تکاندهنده از اجساد بیماران کرونایی در بیمارستان


شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 24 هزار نفر را گرفتار کرد. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی