گشت و گذار در شهر مشهد، ایران


بواسطه وضعیت شغلی تو اون زمان و پرواز های دائمی به شهر مشهد که توسط هواپیمایی ماهان انجام می شد، توی این شهر بزرگ اقامت زیاد داشتیم و اگر زمانی وقت خالی پیش می آمد، به گشت و گذار در این شهر می گذشت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها